reShape

Анкета

Като участник в reSHAPE, моля попълнете нашата анкета

Anketa
За коя дата искате да се включите в reSHAPE? *
Откъде научихте за нас?
С каква цел участвате в програмата? *
Спазвате ли определен хранителен режим?
Ако отговора на предходния въпрос е ДА, моля пояснете:
Страдате ли от алергия или непоносимост към определени храни? *
Пушач ли сте?
Употребявате ли алкохол?
Как определяте Вашата физическа активност в ежедневието ?
Практикувате ли преходи в планината?
    Количка