Как да резервирам

За да запазите своето място в програмата reSHAPE е необходимо попълване и изпращане на форма за резервация, която ще намерите по-долу, в която да отбележите:

 • Вида на избраната програма;
 • Период за избраната програма;
 • Вид настаняване;
 • Ваши контакти;
 • Съгласие с общите условия ;

При потвърждаване на Вашата резервация за пакет reSHAPE ние ще Ви изпратим:

 • Въпросник (не важи за reSHAPE for Business)
 • Списък с необходимите изследвания, които е препоръчително да направите и изпратите (не важи за reSHAPE for Business)
 • Списък с нещата, които съветваме да носите;
 • Подробна информация за програмата
 • Декларация за спазване на режима по време на програмата
 • Проформа фактура за дължимия депозит по резервацията
 • Договор за участие

Бланка за резервация

Book
Изберете програма
Избор на настаняване

Общи условия

Срокове и начин на плащане

 • Резервацията Ви се счита за потвърдена при заплащане на депозит от 200,00 лв до 48 часа след, като получите нашето потвърждение.
 • При неизвършено плащане в рамките на описания срок, reSHAPE запазва правото си да анулира въпросната резервация.
 • Остатъкът от сумата следва да се плати до 10 дни преди старта на съответната програма;
 • Плащане може да направите по банков път на следната банкова сметка :

  Бизнес Травъл Ейджънси ЕООД

  “Юробанк и Еф Джи България”АД
  IBAN /ЛЕВА/: BG77BPBI79401062139001
  BIC код: BPBIBGSF

Политика за промени

 • Програмата reSHAPE Седмица се осъществява при записали се минимум 15 участника за конкретната обявена дата.
 • Програмата reSHAPE Бизнес се осъществява при записали се минимум 5 участника за конкретната обявена дата.
 • Крайният срок за събиране на минималния брой участници е 10 дена преди, датата на настаняване в хотела.
 • При несъбиране на минималния брой участници в посочения срок ние ще се свържем с Вас и ще ви предложим смяна на датата/програмата или връщане на направения от Вас депозит.
 • reSHAPE си запазва правото да предлага на сайта си и на други партньорски сайтове, специални отстъпки и промоции по всяко време и с определен период на действие, като условията за това ще бъдат изрично посочени във всяка промоционална оферта.
 • reSHAPE си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства, по независещи от фирмата причини. В тези случаи, ще ви предложим:
  – Настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
  – Възстановяване на платения от Вас депозит в 30 (тридесет) дневен срок, като клиента не дължи неустойка.
 • reSHAPE си запазва правото да прави промени в дневната/седмичната програма, при извънредни обстоятелства или променени метеорологични условия;

Политика за Анулации

 • При отказ от програмата от Ваша страна до 10 дни преди датата на настаняване, не се дължат неустойки;
 • При отказ от от Ваша страна от 10 до 5 дни преди датата на настаняване, се дължи 30% от сумата на резервацията;
 • При отказ от 5 до 0 дни преди датата на настаняване, се дължи 100% от сумата на резервацията;
 • При отпътуване по-рано от определената дата или закъснение при пристигането по каквито и да било причини, не се компенсират пропуснатите или неизползвани дни.
 • При No show /неявяване в хотела/ по каквито и да било причини се удрържа 100 % от заплатента сума по резервацията
 • Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично консултации, услуги и терапии, по вина на клиентите, не се възстановяват.
За връзка с нас
  Количка