reShape

Калкулатор за индекс на телесна маса

С помощта на  калкулаторa, можете да изчислите своя индекс на телесна маса (ИТМ) и индекс на телесно затлъстяване (ИТЗ). Мерната единица за ИТМ е кг/м2, докато ИТЗ се измерва в проценти (%).

см
feet
inches
кг
lbs
см
inches

Индекс на телесно затлъстяване( ИТЗ)
Индексът на телесно затлъстяване (ИТЗ) е сравнително нов биологичен показател, с чиято помощ можем да определим състоянието на телесното си затлъстяване. ИТЗ се измерва в проценти, като взема под внимание обиколката на ханша и височината.
Възраст 20 – 39 40 – 59 60 -79
Поднормено тегло Под 8% Под 11% Под 13%
Нормално тегло 8% – 21% 11% – 23% 13% – 25%
Наднормено тегло 21% – 26% 23% – 29% 25% – 31%
Затлъстели Над 26% Над 29% Над 31%
ИТМ (индекс на телесната маса)
ИТМ показва в какво съотношение са вашето тегло и ръст. В зависимост от резултата на това изчисление и във връзка с вашата възраст и пол нашият калкулатор на ИТМ може да изчисли стойност, която показва, дали вашето тегло е в рамките на нормалното. В съседната таблица със стойности на ИТМ, която представя разделение на отделните групи по тегло, можете лесно да видите, дали не сте на границата на друга група.
Възраст Поднормено тегло Нормално тегло Наднормено тегло Затлъстяване Силно затлъстяване
18 – 24 < 19 19 – 24 24 – 29 29 – 39 > 39
25 – 34 < 20 20 – 25 25 – 30 30 – 40 > 40
35 – 44 < 21 21 – 26 26 – 31 31 – 41 > 41
45 – 54 < 22 22 – 27 27 – 32 32 – 42 > 42
55 – 64 < 23 23 – 28 28 – 33 33 – 43 > 43
65+ < 24 24 – 29 29 – 34 34 – 44 > 44
    Количка