reShape

Общи условия за резервации и анулации

След като получим и обработим Вашата заявка за закупуване на пакет reSHAPE, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим свободните места.

При потвърждаване на Вашата резервация за пакет reSHAPE ние ще Ви изпратим:

 • Въпросник (не важи за reSHAPE for Business)
 • Бланка за здравословно състояние
 • Списък с необходимите изследвания, които е препоръчително да направите и изпратите (не важи за reSHAPE for Business)
 • Списък с нещата, които съветваме да носите;
 • Подробна информация за програмата
 • Декларация за спазване на режима по време на програмата
 • Проформа фактура за дължимия депозит по резервацията
 • Договор за участие

Срокове и начин на плащания:

 • Резервацията Ви се счита за потвърдена при заплащане на депозит от 300,00 лв до 48 часа след, като получите нашето потвърждение.
 • При неизвършено плащане в рамките на описания срок, reSHAPE запазва правото си да анулира въпросната резервация.
 • Остатъкът от сумата следва да се плати до 10 дни преди старта на съответната програма;
 • Плащане може да направите по банков път на следната банкова сметка :

  Бизнес Травъл Ейджънси ЕООД

  “Юробанк и Еф Джи България”АД
  IBAN /ЛЕВА/: BG77BPBI79401062139001
  BIC код: BPBIBGSF

Политика за промени:

 • Програмата reSHAPE Велинград се осъществява при записали се минимум 20 участника за конкретната обявена дата.
 • Програмата reSHAPE for Business се осъществява при записали се минимум 15 участника за конкретната обявена дата.
 • Крайният срок за събиране на минималния брой участници е 10 дена преди, датата на настаняване в хотела.
 • При несъбиране на минималния брой участници в посочения срок ние ще се свържем с Вас и ще ви предложим смяна на датата/програмата или връщане на направения от Вас депозит.
 • reSHAPE си запазва правото да предлага на сайта си и на други партньорски сайтове, специални отстъпки и промоции по всяко време и с определен период на действие, като условията за това ще бъдат изрично посочени във всяка промоционална оферта.
 • reSHAPE си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства, по независещи от фирмата причини. В тези случаи, ще ви предложим:
  – Настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
  – Възстановяване на платения от Вас депозит в 30 (тридесет) дневен срок, като клиента не дължи неустойка.
 • reSHAPE си запазва правото да прави промени в дневната/седмичната програма, при извънредни обстоятелства или променени метеорологични условия;

Политика за анулации

 • При отказ от програмата от Ваша страна до 10 дни преди датата на настаняване, не се дължат неустойки;
 • При отказ от от Ваша страна от 10 до 5 дни преди датата на настаняване, се дължи 30% от сумата на резервацията;
 • При отказ от 5 до 0 дни преди датата на настаняване, се дължи 100% от сумата на резервацията;
 • При отпътуване по-рано от определената дата или закъснение при пристигането по каквито и да било причини, не се компенсират пропуснатите или неизползвани дни.
 • При No show /неявяване в хотела/ по каквито и да било причини се удрържа 100 % от заплатента сума по резервацията
 • Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично консултации, услуги и терапии, по вина на клиентите, не се възстановяват.

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ

 • Сайтът RESHAPEBG.COM няма за цел и не предоставя медицински консултации.
 • Съдържанието на RESHAPEBG.COM в това число, но не само: графики, картини, текстове, статии, коментари и други файлове налични на сайта или достъпни чрез него, могат да бъдат ползвани само с информационна цел.
 • Получената чрез RESHAPEBG.COM информация не може да замества медицинските съвети дадени ви от вашия лекуващ лекар и не представлява диагноза или съвет за лечение на здравословни проблеми, в това число и на проблеми с наднормено тегло.
 • В никакъв случай не ви съветваме да пренебрегвате медицинските съвети дадени ви от вашия лекуващ лекар, както и да променяте курса си на лечение въз основа на информация получена чрез нашия сайт.
 • С посещението на RESHAPEBG.COM не възникват каквито и да било правоотношения между доставчик на здравни услуги и пациент, както и не създава облигационно задължение RESHAPE да осъществява обратна връзка с потребителите на сайта и да следи тяхното състояние.
 • Програмата не е подходяща за лица с ограничена подвижност;
  Количка