reShape

Политика за поверителност

В сила от: 25.05.2018 г.
Последна промяна: 25.07.2020 г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на “Бизнес Травъл Ейджънси” ЕООД
за използване на интернет сайта www.reshapebg.com. Посочените по-долу правила са изготвени с цел да ви помогнат да разберете каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права имате във връзка с нея.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Наименование на Администратора на лични данни: “Бизнес Травъл Ейджънси” ЕООД; ЕИК: 200144329
Седалище и адрес на управление: град София, ул. „Люботрън” № 42
Телефон за контакт: 0887 477 790
Електронна поща: adelina.kolomanova@businesstravel.bg

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Ел. поща: adelina.kolomanova@businesstravel.bg
Телeфон за контакт: 0887 477 790

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС СЪБИРАМЕ И ПО КАКЪВ НАЧИН :

 1. Когато ни я предоставите с изрично съгласие или ни дадете разрешение да я получим.
  Когато се регистрирате или използвате нашата интернет страница, Вие ни давате определена информация доброволно. Това включва:
  – ЕГН, имена, пол, гражданство, постоянен адрес, телефонен номер, e-mail
  – електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания
  – друга обратна връзка, която получаваме от вас;
  – демографски данни, информация за домакинството, когато се съгласявате да участвате в наши проучвания, тегления на награди или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните услуги;
 2. Ние също така получаваме техническа информация, когато използвате интернет страницата. Всеки път, когато използвате който и да е уебсайт или друга интернет услуга, се създава и записва определена информация автоматично. Същото важи и когато използвате нашата интернет страница. Ето някои от категориите информация, която събираме:Данни в регистрационните файлове.
  Когато използвате страницата, нашите сървъри записват информация (“log files”), която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уебсайта. Тези данни от дневника включват интернет адреса (IP) на Вашето устройство, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви, заявения ресурс (URL), както и една или повече „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил.Данни за “бисквитките”
  Ние също така използваме “бисквитки” (малки текстови файлове, изпратени до вашия компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт, уникалени за вашия профил или вашия браузър. Когато използваме “бисквитки” или други подобни технологии, използваме два вида бисквитки. За да научите повече за това как използваме “бисквитките”, моля, вижте нашата политика в този смисъл.Информация за устройството.
  В допълнение към данните в дневника събираме информация за устройството, на което използвате нашия интернет сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо се счупи. Независимо дали събираме част или цялата информация, често това зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. За да научите повече за това, каква информация вашето устройство ни предоставя, моля, проверете и правилата на производителя на устройството или доставчика на софтуер.

КАКВО ПРАВИМ С ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ – ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА :

1. Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да изпълним задължения възложени ни по силата на нормативен акт, какъвто е Закона за туризма.

2. Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме в пълна степен услугите, които сте заявили и които искате да ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните си задължения към Вас.

3. Използваме информацията, която събираме, за да Ви предоставим услугите в нащия интернет сайт.

 • установяване на самоличността Ви, когато използвате услугите в нашия Интернет сайт ;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;
 • анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;
 • проучваме и анализираме клиентско потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;
 • Освен гореизложеното и по подобни причини имаме законен интерес да използваме информацията ви по този начин. Това е от съществено значение за характера на услугата, която предоставяме. Също така, при необходимост работим с правоохранителните и правоприлагащите органи и институции, за да защитим и запазим нашия интернет сайт като безопасно пространство.

САМО СЛЕД ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ЗА СЛЕДНОТО :
В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне:

 • Изпращане на маркетингови материали по имейл, текстово съобщение или известие за натискане, в зависимост от настройките на Вашия акаунт или операционна система.
  Важно: Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Всеки път, когато Ви изпращаме маркетингови материали, ви даваме възможност да се отпишете.
 • Определяне на местоположението Ви и персонализиране на съдържанието, което ви показваме, в зависимост от настройките на вашия акаунт или операционна система
 • Също така ще разчитаме на Вашето съгласие, когато използваме “бисквитките”, за да
  – Ви покажем реклами, които може да Ви интересуват. Използваме “бисквитки”, за да идентифицираме Вашите интереси въз основа на Вашето външно поведение. Правим това за съществуващи потребители и за нови потребители. За да научите повече за това как използваме “бисквитките” и за избора ви как ги използваме, моля, вижте нашата политика в този смисъл.
  – Анализираме как посетителите използват сайта ни и за да наблюдаваме представянето на нашия сайт. Това ни позволява да Ви предложим персонализирано съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми.

СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

1. Всички данни събирани и съхранявани от нашия интернет сайт се съхраняват в собствен сървър, намиращ се на територията на Република България.

2. За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му.

3. Компанията е определила е Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

4. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.


С КОЙ СПОДЕЛЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

1. Вашите лични данни се споделят с хотели в България и чужбина, както и други наши партньори при резервиране на Вашите почивки и пътувания.

2. Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни,  за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално-правни нормативни актове;

3. Вашите лични данни се споделят с изцяло притежаваните от нас дъщерни дружества, клонове, поделения. В случай, че решим да извършим преобразуване, да пристъпим към прекратяване и ликвидация, обявяване в несъстоятелност, реорганизация или подобна дейност или процедура, която включва прехвърлянето на информацията, описана в настоящата Политика, ние ще споделим вашата информация с страна, участваща в такъв процес (например потенциален купувач, правоприемник).


КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

 1. Ние съхраняваме вашата информация само докато имаме нужда от нея, за целите, свързани с договорното правоотношение,
 2. По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като например задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (5 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).
 3. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
 4. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

ВАШИТЕ ПРАВА, КОЙТО МОЖЕ ДА УПРАЖНИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Вие имате право на достъп до събраните за Вас лични данни, които Ви засягат, и да упражните това право лесно и на разумни интервали, за да бъдете осведомени за обработването и да проверите законосъобразността му. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение от администратора дали се обработват личните Ви данни и ако това е така – да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срок на обработване.
 • Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните /на посочените по-горе данни за контакт/.
 • Администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в следните случаи: когато реализирането на Вашето право влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. Тези съображения обаче не представляват основания за отказ за предоставяне на цялата информация на съответния субект на данни, а само – възможност да се ограничи.

ПРАВО НА КОРЕКЦИЯ
Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните Ви данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане по следния начин:

 • Исканията се правят, като се използва Образец на форма за искане от субект на данните. При отправянето на искане се спазват следните правила:
  Субектът на данни указва конкретния вид искане, съдържащ се в образеца на формата;
  Субектът на данните може да поиска всички негови лични данни, съхранявани от администратора, без да указва конкретен вид;
  Субектът на данните предоставя на администратора данни за самоличността си, които да го идентифицират сигурно и еднозначно (данни от лични документи, клиентски номер, електронна идентификационна карта и т.н).
 • На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин:
  След получаване на искането администраторът задължително проверява идентификационните данни, за да се увери, че искането е подадено от субекта, който данните идентифицират;
  Администраторът документира датата на получаване на искането;
  След като искането бъде получено, то незабавно се препраща до Длъжностното лице по защита на данните, което задвижва процеса по обработка на искането и изпращането на отговор на субекта на данните;
  Длъжностното лице по защита на данните поддържа Регистър на исканията от субекти на данните;
  Длъжностното лице по защита на данните вписва в Регистъра на исканията от субекти на данните датата, идентифициращата информация и всички други важни за разглеждане на искането данни;
  Администраторът следва да отговори на искането Ви писмено или в електронен вид, съобразно начина на предявяването му, в срок от един месец от получаването й. Ако изрично не сте заявили ред за отговор на исканията, от съображения за сигурност на личните данни Адмнистраторът ще изпрати данните само на е-мейл адрес, който е бил посочен в момента на регистрацията.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи:

 • Когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността;
 • Когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;
 • Когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.

За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане или молба по начина, описан по-горе.
Администраторът следва да отговори на молбата Ви писмено или в електронен вид, съобразно начина на предявяване на молбата, в срок от един месец от получаването й. Ако изрично не сте заявили ред за отговор на исканията, от съображения за сигурност на личните данни Адмнистраторът ще изпрати данните само на е-мейл адрес, който е бил посочен в момента на регистрацията.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ
Като субект на лични данни имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.

Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– когато сте оттеглил своето съгласие;
– когато сте възразил срещу обработването,
– когато обработването е незаконосъобразно;
– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане или молба по начина, описан по-горе.
Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини:
– Упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– За спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
– По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време.

 • Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

За целта, следва да подадете искане или молба по начина, описания по-горе.
Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.

ПРАВО НА ЖАЛБА
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса.
Имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни – адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
След 25 май 2018 г. можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИ :
Можете да поискате от нас да предоставим личните Ви данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично

ОБЩА ПОЛИТИКА

 • Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.
 • Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.
 • Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

НАШАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА
Деца под 16 години не могат да използват сайта ни.


АКТУАЛНОСТ И ПРОМЕНИ НА ПОЛИТИКАТА
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

 

  Количка