Евгения Даракчиева

Евгения Даракчиева – психолог и психотерапевт

Професионален опит и експертиза: Над 5г. опит като психолог и психотерапевт и над 10 като консултант по кърмене и захранване на деца

Участие в проекти: основател на Център за психологично консултиране и психотерапия Sentio.bg; съосновател и активен доброволен консултант на родители за кърмене и захранване на деца в Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“; доброволна психологична подкрепа за младежи към нестопанска организация;

Мото: В тъмното страхът изчезва, когато внесеш светлина.

Лична кауза и мисия: Еволюцията предполага израстване – личностно и духовно. Пътят към себеактуализация е свързан с преминаване през различни етапи  – от задоволяване на базовите потребности от храна, вода, сън, секс, през сигурност, любов и принадлежност, себеутвърждаване и достигане до ново ниво на съзнание, до свързване със себе си и с другите. Потискането на емоции като страх, вина и срам обаче възпрепятства естествения поток на енергия и човек в един момент „спира“ да живее. Личната ми мисия е да провокирам и подкрепям хората към себефокус, да погледнат навътре към себе си, към страховете си. Има ли осъзнаване, има и потенциал за промяна, развитие и излизане от старите и добре утъпкани пътеки, довели до страданието.

Видове услуги и прегледи които предлага: психотерапия, индивидуални психологични и сексологични консултации; фамилни и брачни сесии с двойки; психологически тренинги в група.

    Количка