Мила Петкова

Специалност: психология, психотерапия

Професионален опит и експертиза : 5 години опит като психолог и психотерапевт

Участие в проекти: съосновател на Център за психологично консултиране Sentio.bg; доброволец-психолог в организация, насочена към подкрепа и кризисна помощ за младежи.

Мото: Човекът е психосоматичен гещалт (единство от психично и соматично).

Лична кауза и мисия: Подобряването на качеството на живот е комплексно и изисква индивидуален подход. В работата си се стремя да подхождам към човек като към еднинно цяло от мисли, несъзнавани процеси, чувства/емоции и тяло. Именно този цялостен подход ни дава уникалността на човека в настоящия момент.
Моята цел е да помагам на хората да осъзнаят своите нерешени казуси и пречки в живота и да работят за тяхното коригиране. В процеса на взаимодействие заедно откриваме качествата, възможностите и силните страни на човека и насърчавам изявата им. Терапията за мен може да се опише като едно пътешествие.

    Количка